Góður og fróður

Haustið 2001 var tekin upp skólastefna í Brekkubæjarskóla í lífsleikni sem ber heitið Góður og fróður og byggir á sýn skólans. Skólastefnan er skýr framtíðarsýn í anda lífsleikni, manngildis og hugmynda um að til þess að ná árangri í skólastarfi þurfi að hlúa að vellíðan og starfsánægju bæði nemenda og starfsmanna skólans. Það eru forsendur fyrir góðum árangri í námi og starfi.

Kennslustundir í lífsleikni

Í hverjum árgangi eru kennslustundir skv. viðmiðunarstundaskrá þar sem leitast er við að uppfylla markmið aðalnámskrár. Einnig eru unnar lífleikniáætlanir í öllum námsgreinum.

Dygð annarinnar

Markviss vinna með dygðir þvert á allar námsgreinar er hluti af skólastefnunni. Á hverri önn gefur lífsleikniteymi skólans tóninn og ákveður eina sameiginlega dygð sem allir árgangar vinna með. Í byrjun hverrar annar er þemadagur sem er upphaf að vinnu með dygðina. Þá er öll kennsla brotin upp og unnin fjölbreytt verkefni í tengslum við dygðina. Foreldrar fá sent fréttabréf með ýmsum upplýsingum um þá dygð sem er í gangi hverju sinni. Hér getið þið séð ýmislegt um nokkrar dygðir sem unnið hefur með gegnum árin:

  • Sjálfsvirðing
  • Traust
  • Umhyggja
  • Vinátta
  • Umburðaryndi
  • Þakklæti
  • Heilbrigði
  • Heiðarleiki

Morgunstundir

Fjórum sinnum á skólaárinu höldum við hátíðir tengdar dygð annarinnar í Íþróttahúsinu við Vesturgötu. Þessar hátíðir köllum við Stórar morgunstundir. Þar er lögð áhersla á söng og atriði frá nemendum. Veittar eru viðurkenningar fyrir jákvæða hegðun, rætt um dygð annarinnar og málefni líðandi stundar. Litlar morgunstundir eru einnig haldnar á hverju aldursstigi fyrir sig í sal skólans, einu sinni á hvorri önn. Á litlum morgunstundum eru flutt atriði, sungið og veittar viðurkenningar fyrir umgengni í stofum.

Foreldrasamstarf

Samstarf heimilis og skóla er ríkur þáttur í skólastarfinu. Til að efla þetta samstarf er foreldrum m.a. boðið á ýmsa viðburði tengda lífsleiknistefnu skólans. Má þar nefna stóru morgunstundirnar og svokallaðar dygðastundir sem haldnar eru í hverjum árgangi og/eða bekkjardeild. Dygðastundirnar undirbúa nemendur og umsjónarkennarar en einnig eru þær oft skipulagðar í samstarfi við foreldrafulltrúa bekkjanna. Yfirleitt er ein dygðastund á önn, þar sem dygð annarinnar er þema stundarinnar.

Umbunarkerfi

Á vorönn 2008 var tekið í notkun umbunarkerfi sem við köllum Sólarkerfi. Markmiðið með umbunarkerfinu er að bæta líðan nemenda í skólanum. Við teljum að hægt sé að draga úr eða koma í veg fyrir óæskilega hegðun með því að umbuna fyrir jákvæða hegðun. Það gerum við m.a. með því að hvetja nemendur til að iðka þær dygðir sem skólinn leggur áherslu á með lífsleiknistefnu sinni.

> Lesa um sólarkerfið